Etos kommer af græsk, og handler om den troværdighed en afsender har overfor en modtager

Om etos

etos ingeniører er stiftet i 2019, og den grundlæggende intention med virksomheden er, via en samarbejdsorienteret tilgang til byggeprocesser, at inspirere alle involverede parter til at skabe mest mulig værdi, for det enkelte projekt som helhed.

For os, er den gode proces og det tætte samarbejde omkring projekterne, det væsentligste.

Individet driver samarbejdet

Værdier

Vi har forsøgt at koge de væsentligste elementer i etos, ned til essensen; ‘Mennesker’ og ‘Samarbejde’

I etos driver individet samarbejdet.

Vi tror på, at det er de enkelte individers unikke kompetencer og personligheder, som driver processen mod det gode samarbejde.

Det forpligter ”begge veje”; alle får plads til at være den de er, til at bidrage med det de kan – og der vil altid være anerkendelse og respekt omkring den enkeltes mening og holdning, fordi vi er bevidste om, at mennesker er forskellige og kommer af noget forskelligt.

Til gengæld er det en forudsætning for at være en del af etos, at man er tro(værdig) overfor sig selv. At man er bevidst om sine styrker, svagheder, kompetencer og behov – samtidig med, at man er villig til at arbejde for det større fællesskab. At man er villig til at “give noget af sig selv” i relationen til sine kolleger og i samarbejdet med vores kunder, for i sidste ende at bidrage til at drive etos i en retning, som skaber bæredygtige fællesskaber om processen og resultatet – til værdi for alle involverede.

Lige nu er vi 10 individer, som efter bedste evne forsøger at honorere værdierne.

Anne Sophie Hansen

Ingeniør og projektleder
t: 2870 9719
e: ash@etosing.dk

Christian Høegh Christiansen

Ingeniør
t: 3013 9079
e: chc@etosing.dk

Henrik Errebo Rasmussen

Ingeniør og partner
t: 2272 2438
e: her@etosing.dk

Ida Junker Pedersen

Ingeniør
t: 3028 7803
e: ijp@etosing.dk

Jens Nørgaard

Ingeniør og projektleder
t: 2992 8805
e: jen@etosing.dk

Jonas Bollerup Lanng

Ingeniør og projektleder
t: 2986 1983
e: jbl@etosing.dk

Julie Møller

Ingeniør
t: 3024 5652
e: jum@etosing.dk

Karsten Laursen

Bygningskonstruktør og projektleder
t: 2973 7044
e: kla@etosing.dk

Lars Frost Larsen

Ingeniør og partner
t: 2539 2860
e: lfl@etosing.dk

Sara Maria Brockelmann

Ingeniør og formidlingsmedarbejder
t: 4017 6563
e: smb@etosing.dk